دیدنی‌های امروز؛ از برف‌روبی نیروهای ارتش اتریش تا ورود تانک‌های روسی به روسیه