نیاز فوری به خون در گیلان

مدیرکل انتقال خون گیلان گفت: بیماران گیلانی نیاز ضروری به خون دارند.

به گزارش ایلنا، مدیرکل انتقال خون گیلان امروز گفت: با توجه به کاهش دمای هوا، اهدای خون در گیلان هم کاهش پیدا کرده است.

علی مرادی با اشاره به نیازخونی استان افزود: افراد ۱۸تا ۶۵ سالی که شرایط اهدای خون دارند، به مراکز اهدای خون مراجعه و با اهدای خون به بیماران نیازمند، کمک کنند.