میر سلیم: هاشمی می گفت مسائل کشور را نخواهیم توانست حل کنیم مگر آن که تفاهمی بین رهبری، رییس جمهور، سپاه و صدا و سیما به وجود آید
{$sepehr_media_840784_600_430}