asriran.com ******************
روزنامه اماراتی: ایرانی ها جزایر را به ما بدهند ، با آنها دوست شویم!

عصر ایران - روزنامه اماراتی خلیج تایمز با چاپ یادداشتی به تحولات و تنش های کلامی اخیر صورت گرفته در روابط ایران و برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرداخته است.

به گزارش عصر ایران در این یادداشت که بخش هایی از آن تکرار همان اتهامات همیشگی و نخ نما شده درباره جزایر همیشه ایرانی خلیج فارس است از برخی  اظهارات و موضع گیری های مقامات ایرانی درباره تعلق تاریخی بحرین به ایران و نیز از آنچه که " تداوم اشغال سه جزیره امارات از سوی ایران" خوانده شده است ،انتقاد شده است.

در این مطلب آمده است: " تصوری که از ایران در بین کشورهای عربی خلیج فارس به وجود آمده تصویر کشوری مداخله گر است که تلاش دارد تا با مداخله در امور کشورهایی چون لبنان،عراق و فلسطین هژمونی منطقه ای خود را توسعه دهد. تداوم اشغال ! سه جزیره ابوموسی ،تنب بزرگ و تنب کوچک که متعلق به امارات است ! و نیز اظهارات و موضع گیری های اخیر مقامات ایران درباره تعلق بحرین به ایران ،باعث تداوم این تصویر ایران در میان کشورهای عربی منطقه می شود".

خلیج تایمز در ادامه می نویسد:" ایران به عنوان یک بازیگر منطقه ای باید روابط خود را با همسایگان  بهبود بخشد و به سمت اتحاد و دوستی با کشورهای همسایه حرکت کند نه اینکه خود به روابط با همسایگانش صدمه بزند".

البته این روزنامه اماراتی با تکرار ادعاهای بی اساس و همیشگی درباره مالکیت جزایر ایرانی ابوموسی و تنبان کوچک و بزرگ راه این اتحاد و دوستی را نیز نشان می دهد و صراحتا راه ایجاد دوستی بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را در تسلیم جزایر خود به عرب ها و نادیده گرفتن حقایق تاریخی درباره تعلق تاریخی جزیره کوچک بحرین به ایران می داند.

البته خلیج تایمز ننوشته است که چگونه است که اظهارات خصمانه امارات( به عنوان کشوری 37 ساله )  درباره تمامیت ارضی کشوری با تاریخ چند هزار ساله در منطقه خلیج فارس، نافی اتحاد و دوستی نیست اما دفاع ایران از کیان ارضی اش نافی این اتحاد و دوستی است؟

بنابراین حکام و رسانه های عرب منطقه خلیج فارس باید بدانند تا زمانی که دست از ادعاهای بی اساس خود برندارند و تا زمانی که عناد خود با ایران را در قالب کارهایی بچه گانه همچون تغییر یک نام مرسوم ، بین المللی و تاریخی دنبال کنند باید همچنان منتظر عواقب  و پیامدهای این عناد خود باشند.