احتمال تغییر مدير‌عامل تامين اجتماعي

 بعد از مدت‌ها زمزمه تغيير مدير عامل سازمان تامين اجتماعي، احتمال انتصاب علي ذبيحي، مشاور نيروي انساني رئيس جمهوري در اين سمت قوت گرفت.

به گزارش فارس، علاوه بر اين احتمال، از متقي فرد و اعتماد‌ زاده به عنوان اعضاي جديد هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي نامبرده مي‌شود.

حسينعلي ضيائي، اكنون در سمت مدير عامل سازمان تامين اجتماعي فعاليت دارد.