ورود 12 میلیارد دلار ارز از صادرات پتروشیمی به کشور
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: حدود ۱۲میلیارد دلار ارز از صادرات محصولات پتروشیمی وارد کشور شد.

به گزارش ایسنا، بهزاد محمدی در بازدید از پتروشیمی گچساران افزود: با تکمیل طرح‌های پتروشیمی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارند، تولید در پایان سال ۱۴۰۰ از ۵۵ میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن می‌رسد.

وی بیان کرد: ۵۴ مجتمع فعال و ۴۱ طرح با پیشرفت بالای ۵۰ درصد در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: در پتروشیمی‌های فعال ۵۵ میلیون تن محصول تولید می‌شود. در سال 97 صادارت محصولات پتروشیمی ۲۲میلیون تن بوده است.

محمدی ادامه داد: حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز از صادرات محصولات پتروشیمی وارد کشور شد و صنعت پتروشیمی از اولویت‌های نخست اقتصاد کشور است. 

وی خاطرنشان کرد: عمده هدف صادرات محصولات پتروشیمی ایران را کشورهای آسیای شرقی و بخشی از کشورهای اروپایی تشکیل می دهند.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی اضافه کرد: اگر تا پایان سال ۱۴۰۴ طرحی جدید تعریف نشود، با تکمیل طرح‌های پتروشیمی موجود، تولید محصولات پتروشیمی کشور به بیش از ۱۰۰ میلیون تن می رسد.