40 درصد بیماران دیالیزی کشور در نوبت پیوند کلیه
رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان کرمان گفت: 35 هزار بیمار دیالیز و 14 هزار بیمار پیوند کلیه در کشور وجود دارد و 40 درصد بیماران دیالیزی در نوبت پیوند قرار دارند.

علیرضا خباززاده روز سه شنبه در آیین تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان کرمان افزود: 
این انجمن بدون داشتن امکانات آغاز به کار کرد و اکنون افتخار بزرگی برای موسسانش است.
وی تصریح کرد: انجمن حمایت از بیماران کلیوی همانند امانتی در دست ماست و همانطور که مسئولان این انجمن در قبال بیماران وظایفی دارند بیماران نیز وظیفه دارند انجمن را خانه خود بدانند.

رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان کرمان افزود: برخی بیماران همواره مدعی هستند در حالی که بیماران باید قدردان خدمات پرسنل انجمن حمایت از بیماران کلیوی باشند.

وی با تاکید بر اینکه دست و پای خیران را به دلیل کمک های فراوان به بیماران می بوسم تصریح کرد: بیرون رفتن علی شمسی نیا از انجمن حمایت از بیماران کلیوی که به دلیل برخی بی مهری ها رخ داد به بیماران استان کرمان ضربه وارد کرد.

خباززاده با اشاره به اینکه شمسی نیا لیاقت ریاست انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان کرمان را دارد گفت: اکنون باید از حضور وی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

وی گفت: باید به طرح خودکفایی خانواده بیماران بیش از پیش توجه کنیم و اقداماتی انجام داد که بیمار نیز خود بتواند حتی در منزل درآمدزایی کند.

وی از طرح خوداشتغالی بیماران کلیوی کرمان به عنوان اقدامی مفید یاد کرد و گفت: باید کاری کرد بیمار ضمن استقلال اقتصادی، برای انجام امور درمانی و آزمایشات به تهران مراجعه نکند و این یکی از اهداف انجمن است.