مدیرعامل سد دز: سرریز سد دز صحت ندارد

مدیرعامل سد و نیروگاه دز گفت: با هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان میزان خروجی آب این سد به 900 متر مکعب بر ثانیه رسید.

سعید رئوفی نسب، مدیرعامل سد و نیروگاه دز بعد از ظهر امروز در گفت‌وگو با فارس در اندیمشک، اظهار کرد: با هماهنگی سازمان آب و برق خوزستان میزان خروجی آب این سد به 900 متر مکعب بر ثانیه رسید.

وی گفت: تا این لحظه جای هیچ نگرانی نیست اما براساس اطلاعاتی که داریم، آستانه تحمل سیل‌بندهای پایین دست کرخه کمتر از 1000 مترمکعب است.

مدیرعامل سد و نیروگاه دز افزود: مقدار آب رها سازی شده باید افزایش یابد اما تاکنون برای جلوگیری از خسارت بیشتر به مردم، آب رهاسازی شده کنترل شده است و به تناسب زمان مقدار خروجی را تنظیم می‌کنیم.

وی بیان کرد: هیچ گونه خطری مقاومت سد دز را تهدید نمی‌کند و برای رهاسازی آب تابع سیاست‌های سازمان آب و برق هستیم.

مدیرعامل سد و نیروگاه دز گفت: میزان آب رهاسازی شده850مترمکعب بر ثانیه بوده که هم اکنون به 900 مترمکعب بر ثانیه رسیده و این حجم از آب خسارتی برای شهرها و روستاهای مسیر آب به وجود نخواهد داشت.

رئوفی نسب افزود: درصورت بارش باران در پایین دست و افزایش روان آبها، ممکن است بصورت موقت سرریزها را ببندیم تا سیل در پایین دست تشدید نشود.