تکذیب سرریز شدن سد کرخه

مدیرعامل سد کرخه، سر ریز شدن این سد را تکذیب کرد.

به گزارش شبکه خبر؛ یزدانی مدیرعامل سد کرخه با تاکید بر اینکه مردم به شایعات توجه نکنند و اخبار را از رسانه ملی و خبرگزاری های رسمی پیگیری کنند، گفت: سرریز شدن سد کرخه صحت ندارد.