فرود پرواز مسیر استانبول - تهران در اصفهان

پرواز استانبول_تهران در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام روابط عمومي فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، پرواز شماره 3ka شرکت ترکیش مسیر استانبول_ تهران به علت بدی هوای فرودگاه امام خمینی به فرودگاه اصفهان تغییر مسیر داد.

این پرواز که ساعت15 و 38 دقیقه در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست ،هنوز این فرودگاه را ترک نکرده است.