سمت جدید جابری‌انصاری در وزارت خارجه

جابری‌انصاری دستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی به جای پناهی آذر معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه شد.

به گزارش فارس، «حسین جابری‌انصاری»‌ دستیار ارشد وزیر امور خارجه در امور ویژه سیاسی امروز از سوی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه به جای «حسین پناهی آذر» معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه شد.

پناهی آذر نیز عهده‌دار معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه شده است.

هنوز گزینه‌ای برای تصدی دستیار وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی و جایگزین جابری‌انصاری مشخص نشده است.

قرار است مراسم تودیع و معارفه سخنگویان سابق و جدید و معاونان اداری و مالی و امور مجلس و ایرانیان فردا (یکشنبه) برگزار شود.