شناور شدن کشتی آرتمیا پس از 7 سال در دریاچه ارومیه (عکس)