یک میلیون گونه جاندار در خطر انقراض

در نشستی که در پاریس برگزار شد دانشمندان نسبت به خطر انقراض یک میلیون گونه جاندار هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، در نشستی که در پاریس برگزار شد دانشمندان نسبت به خطر انقراض یک میلیون گونه جاندار هشدار دادند.

دانشمندان در این نشست تاکید کردند حشرات و مهره داران و به طور کلی طبیعت و تمامی گونه ها در معرض خطر نابودی هستند. بر اساس یک گزارش جهانی که توسط گروهی از کارشناسان بین المللی تهیه شد، یک میلیون گونه امروز در معرض نابودی قرار دارند. این کارشناسان از یک هفته پیش در پاریس تشکیل جلسه داده اند.

فرانس بیست و چهار بخشی از سخنان اودری ازوله مدیر کل یونسکو را پخش کرد. وی با تکیه بر نیاز انسان به گونه های جانداران در محیط زیست، بر ضرورت محافظت از این گونه ها تاکید کرد. مدیر کل یونسکو گونه های جانداران را میراث زیست محیطی بشر توصیف و تاکید کرد به مخاطره افتادن این گونه ها تهدیدی برای صلح و امنیت خواهد بود.

مجری گفت: به اعتقاد کارشناسان فرصت هنوز از دست نرفته است و می توان این روند ویرانگر را متوقف کرد.

گزارشگر این شبکه گفت: بخشی بزرگی از طبیعت تخریب شده و آن چه باقی مانده در حال افول است. این هشداری از طرف دانشمندانی است که در زمینه تنوع گونه ها فعالیت می کنند. این در حالی است که هفتاد و پنج درصد محیط زیست در خشکی و چهل درصد محیط زیست دریایی تخریب شده است. یک میلیون گونه نیز احتمالا در ده ها سال آینده منقرض خواهند شد. این ماجرا برای انسان نیز غم انگیز خواهد بود و از نظر کارشناسان به این مسئله توجه چندانی نشده است.

فرانس بیست و چهار بخشی از سخنان دکتر یان شین کارشناس تغییرات زیست محیطی را پخش کرد. وی گفت: ما می خواهیم مسئله تنوع زیست محیطی با اهمیتی مشابه، اهمیت تغییرات آب و هوایی در برنامه های بین المللی گنجانده شود.

گزارشگر گفت: تغییرات آب و هوایی نیز در انقراض گونه ها نقش آفرین بوده است. این بحران نیز نتیجه فعالیت های انسانی است. مخالفان این تغییرات، به همین دلیل شنبه گذشته در پاریس تظاهرات کردند.

فرانس بیست و چهار بخشی از سخنان پیر کَنه سخنگوی یک سازمان مدافع محافظت از محیط زیست موسوم به (WWF) را که در این تظاهرات شرکت کرده بود پخش کرد. وی گفت: انسان و فعالیت هایش، آینده طبیعت را با کشاورزی صنعتی و گسترش شهرها و در حقیقت با آلودگی ناشی از فعالیت هایش به ویژه ایجاد آلودگی از طریق پلاستیک و انتشار گاز دی اکسید کربن به مخاطره انداخته است.

گزارشگر ادامه داد: مدافعان محیط زیست خواهان اصلاحات فوری و زیربنایی هستند. بازنگری در روش زندگی، نحوه تولید و مصرف افراد جامعه تنها راه برای مقابله با نابودی تنوع گونه هاست.