سفر وزیر خارجه آمریکا به عراق

مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا وارد بغداد شد و به دیدار عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق رفت.

به گزارش ایرنا، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در یک سفر غیرمنتظره وارد بغداد شد و به دیدار عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق رفت.