تلف شدن هزاران ماهی در مناطق سیل‌زده خوزستان (عکس)

با گذشت بیش از یک ماه از فروکش کردن سیلاب و شروع شدن فصل گرم تابستان بسیاری از آبگیرها در حال خشک شدن و آبزیان موجود در آنها نیز در حال تلف شدن هستند.

به گزارش تسنیم، با بارش شدید باران و در پی آن باز شدن سدها هزار ماهی که در مخزن آنها زندگی می‌کردند به دشت‌های خوزستان سرازیر شده‌اند اما اکنون با گذشت بیش از یک ماه از فروکش کردن سیلاب و شروع شدن فصل گرم تابستان بسیاری از آبگیرها در حال خشک شدن و آبزیان موجود در آنها نیز در حال تلف شدن هستند که سبب به وجود آمدن بوی نامطبوع در مناطق سیل‌زده خوزستان به ویژه در روستاهای خسرج در حمیدیه شده‌ است.