کدام گونه‌های جانوری و گیاهی در حال انقراض هستند؟ (اینفوگرافی)
از بین بردن جنگل‌ها، غارت دریا‌ها و آلودگی خاک و  هوا و آب، دنیای پیرامون ما را به سمت نابودی برده است.
 
سازمان ملل به‌تازگی گزارشی درباره وضعیت گونه‌های جانوری و گیاهی در دنیا منتشر کرده که طبق آن، تقریباً ۱۰۰ هزار گونه در معرض خطر ارزیابی شده‌اند.
 
از این تعداد، بیش از یک‌چهارم در معرض انقراض قرار دارند؛ از دوزیستان مانند قورباغه‌ها و سمندر‌ها گرفته تا گیاهان دارای میوه‌های مخروطی‌شکل و ارکیده. این ارزیابی هنوز کامل نشده و مشخص نیست دقیقاً چه تعداد حیوان، قارچ و گیاه روی زمین وجود دارد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گرافیک: پدرام آقایی، منبع داده‌ها: اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت