گرسنه‌هایی که با دورریز غذا و دپوها سیر می شوند (+فیلم)

کیفیت پایین

{$sepehr_media_886430_640_360}

کیفیت خوب

{$sepehr_media_886431_640_360}

عصر ایران؛ حسن ظهوری ــ معمولا گرسنگی را اینطور تعریف می‌کنند:

نیاز بدن به غذا گرسنگی نام دارد. واژه گرسنگی اغلب به معنای آمادگی بدن برای دریافت غذاست. گرسنه ماندن برای مدت طولانی موجب می‌شود که افراد، به خوردن مواد غذایی ارزان و با ارزش غذایی کمتر روی بیاورند. با این‌کار معده پر می‌شود و گرسنگی برای مدتی از بین می‌رود اما در صورت نرسیدن مواد غذایی لازم به بدن، گرسنگی حقیقی که همان فقر غذایی است رخ می‌دهد و امکان مرگ فرد وجود دارد.

کارشناسان می‌گویند، گرسنگی بر اثر فقر به وجود می‌آید. در واقع فقیرِ گرسنه، فقیرترین افراد جامعه است. در چنین شرایطی او قادر به تامین خوراک نیست و بیشتر ِدرآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی ارزان قیمت می‌کند.

انجمن مقابله با گرسنگی طی دو دهه گذشته تلاش کرده تا بر اساس این تعریف، گام بزرگی برای رفع گرسنگی در مناطق ناامن غذایی بردارد. این انجمن که از تعداد قابل توجهی پزشک تشکیل شده، مطالعات خود را در قالب آمار و نقشه در اختیار عصر ایران قرار داده‌است.

 اطلاعات منتشر شده در این گزارش بر اساس مشاهدات، مطالعات و پیگیری‌های اعضای انجمن مقابله با گرسنگی به دست آمده‌است.