حفتر نیرو‌های دولت وفاق لیبی را بمباران کرد

تلویزیون الجزیره روز پنجشنبه گزارش داد: یک فروند هواپیمای وابسته به نیرو‌های ژنرال خلیفه حفتر مواضع نیرو‌های دولت وفاق لیبی را در وادی الربیع در جنوب طرابلس بمباران کردند.

به گزارش ایرنا، برخی منابع به الجزیره گفتند که نیرو‌های دولت وفاق ملی، حمله نیرو‌های حفتر به محور وادی الربیع در جنوب شرق طرابلس را دفع کردند.

جزئیات بیشتری از این حمله گزارش نشده است.

لیبی از ۱۵ فروردین و همزمان با دستور حفتر به نیرو‌های تحت امرش برای حمله به طرابلس بار دیگر متشنج شده است.

ژنرال حفتر حامی دولت رقیب در شرق لیبی است که از به رسمیت شناختن دولت وفاق ملی به ریاست 'فایز السراج' مورد حمایت جامعه بین الملل، خودداری می‌کند.

پس از سرنگونی قذافی در سال ۲۰۱۱، لیبی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد. دولت وفاق ملی به ریاست السراج در طرابلس در غرب کشور تشکیل شدکه مورد حمایت جامعه جهانی است.
 
همزمان نیز یک دولت موازی در شهر 'طبرق' در شرق لیبی با حمایت مجلس نمایندگان به ریاست 'عقیله صالح' و حفتر فرمانده ارتش، اعلام موجودیت کرد.

در روز‌های اخیر درگیری میان نیرو‌های تحت امر حفتر با نیرو‌های دولت وفاق ملی در ۳۰ کیلومتری جنوب شهر طرابلس به اوج خود رسیده است.