اوپرای ایرانی در هلند (عکس)

 شب اوپرای ایرانی با عنوان "توران دخت" در جشنواره هنرهای هلند در شهر آمستردام هلند برگزار شد. این جشنواره از 29 می (8 خرداد) تا 23 ژوئن (2 تیر1398 ) 2019 برگزار می شود.

"آفتاب درویشی" کارگران جوان بخش موسیقی این اوپراست و میراندا لیکرولید کارگران این اوپراست.
این اپرا برگرفته از اثر هفت پیکر نظامی گنجوی است است.