قتل مادر به دست پسر در سبزوار
مرد جوانی در شهر سبزوار در اقدامی جنون آمیز مادرش را به قتل رساند.

به گزارش ایلنا، زن میانسال در پی درگیری خانوادگی روز گذشته به دست پسرش و به وسیله ضربات چاقو به قتل رسید.

تحقیقات بیشتر برای روشن شدن زوایای پنهان این ماجرا توسط مراجع نظامی و انتظامی در دست بررسی است.
 
سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.