کمک فوری برای نجات این مادر و دختر 14 ساله اش

خیریه همت رضا شهر با ارسال نامه ای به عصر ایران، خواستار کمک به مادر 55 ساله بی سرپرستی شده که مستاجر و دارای 3 فرزند که دودختر ویک پسر می باشد.

در این نامه آمده است:

احتراما" به استحضار می رساند ضمن تبریک دهه کرامت ومیلاد هشتمین امام رئوف علی ابن موسی الرضا(ع)سرکار خانم  م و از مدد جویان این خیریه به حضورتان معرفی می گردد.

خانم و دوست ۵۵ ساله بی سرپرست دارای سه فرزند که دودختر ویک پسر ومستاجر می باشد

این مادر بدلیل کارکردن زیاد در هتل و مهمان پذیرها چندماهی است که سرطان پوست گرفته که اغلب سطح بدنش شاخکهایی بیرون زده وپوست بدنش متورم شده و شبی نیست که از سوزش و درد خواب داشته باشدو هرکجا برای درمان مراجعه کرده باتوجه به هزینه های بسیار بالانتوانتسته درمان را شروع کند.

ازطرفی دختر ۱۴ساله این مادر تومور مغزی داردوتاکنون سه مرحله با کمک این خیریه درمان شده و بهبود نیافته واین دختردچار سرگیجه وسردردهای شدیدمیشود که زندگی رابرایشان سخت ودشوار کرده است.

باتوجه به شرایط سخت این خانواده که حتی قادر به تامین مایحتاج اولیه خودنیستند جور کردن هزینه درمان به مبلغ سی میلیون تومان برایشان امکان پذیر نیست لذا از عموم مردم عزیز و نیک اندیش تقاضا داریم نسبت به تهیه این مبلغ یاریگر این مادر باشیم.

قبلا از همکاری و مساعدتی که دراین باره مبذول خواهید فرمود کمال تشکر و سپاسگزاری را می نماید.

شماره حساب خیریه 02042187340 شماره کارت خیریه 6104337733573958
شماره شبای خیریه IR930120000000002042187340 به نام خیریه همت رضا شهر

برای کمک آنلاین کلیک کنید