موشک اروپایی "وگا" دو دقیقه بعد از پرتاب سقوط کرد 
موشک "وگا" صبح روز پنجشنبه  از پایگاه فضایی "کورو" واقع در گویان فرانسه به فضا پرتاب شد. 

این موشک قرار بود ماهواره‌متعلق به امارات متحده عربی با نام "چشم شاهین ۱" را به فضا منتقل کند. 
این نخستین سقوط یک موشک وگا است که از ۱۳ فوریه سال ۲۰۱۲ در خدمت مرکز فضایی اروپا "ESA" قرار گرفته است. 

خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی "آریان اسپیس" مراتب "تاسف و عذرخواهی بخاطر از بین رفتن محموله مشتری این مرکز" را اعلام کرد.