معلولین دوچرخه‌سوار، همراه شهردار تهران در سه‌شنبه‌های بدون خودرو (عکس)