دو رئیس پیشین دستگاه قضا و یک استخدام/ اکبر طبری را بهتر بشناسید (فیلم)
{$sepehr_media_909243_640_360}

عصر ایران؛ بهنام اکبری -  غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با موضوع پرونده اکبر طبری گفت: موضوع پرونده آنچه در بیرون گفته می‌شود نیست بلکه راجع به ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده‌ها وتوصیه و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی مطرح بوده است.