رپرتاژ آگهی
جلب حداکثر رضایت مشتری در سال رونق تولید ملی

ارزیابی شرکت ایران خودرو از روند میزان رضایت مشتریان این شرکت در سال 97 نشان می دهد که در میان برندهای تایر ساز داخلی برای محصولات ایران خودرو، میزان رضایت از تایرهای شرکت کویرتایر دارای بیشترین رشد از دیدگاه رضایت مشتریان را داشته است.

جلب حداکثر رضایت مشتری در سال رونق تولید ملیکلیه محصولات کویرتایر با استفاده از فن آوری نوین تایر سبز تولید می گردند که در زمینه کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی و شاخصه های حفظ محیط زیست می باشند.

شرکت کویرتایر با طراحی و تولید تایرهای سبز با استفاده از دانش فنی موجود سازمان و مهندسی معکوس، فرصت جدیدی برای حضور در بازار داخلی کشور ایجاد کرده و بدون اجبار قوانین ملی و این که دولت با وضع قوانین شرکتها را مجبور به رعایت مسائل زیست محیطی کند، به سمت سبز شدن گام برداشته است.

جلب حداکثر رضایت مشتری در سال رونق تولید ملیاز جمله مزایای تایر سبز تولیدی شرکت کویرتایر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کاهش/ حذف مواد غیر دوستدار محیط زیست در فرمولاسیون آمیزههای مصرفی؛
  • افزایش عمر مفید تایرها در شرایط سرویس به میزان 25 تا 30 درصد؛
  • کاهش وزن تایر که منجر به کاهش مصرف مواد اولیه (منابع) از 7 تا 10 درصد میگردد؛
  • مقاومت غلتشی پایینتر (به میزان 16 درصد) که موجب کاهش مصرف سوخت خودرو به میزان 5/2 درصد و به تبع آن کاهش آلایندههای زیست محیطی ناشی از مصرف سوخت خودرو از جمله کاهش انتشار گاز CO2 از اگزوز خودروها میگردد.
  • کاهش مصرف انرژی در تولید تایر؛
  • کاهش حجم تایرهای کارکرده (پسماندها) که در طبیعت رها میشود.

جلب حداکثر رضایت مشتری در سال رونق تولید ملی