فعال اصلاح طلب: برخوردهای قهری با مردم جز تنش دستاورد دیگری برای جامعه ندارد

یک فعال سیاسی گفت: برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی کشور باید اقدامات فرهنگی انجام داد چراکه استفاده از برخوردهای قهری جز تنش دستاورد دیگری ندارد.

علی صوفی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت و گو با خبرنگار سایت روز نو درباره تشدید برخوردهای اجتماعی چون گشت ارشاد در طی هفته‌های اخیر باتوجه به وضعیت بحرانی که در کشور حاکم است اظهار کرد: حجاب یکی از مقوله‌های قانونی در کشورمان است از این رو اگر رویکردهایی در جهت عدول از این حد قانونی صورت گیرد دستگاه‌های نظارتی و مسئول مجبور به اجرای وظایف خود هستند.

وی افزود: دستگاه‌هایی که در حوزه‌های اجتماعی مسئولیت دارند تحت فشار قرار دارند که در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی وارد عمل شوند اما در این بین باید توجه داشته باشند که این روند شرایط را بدتر نکند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلبی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم تا برخی از مشکلات اجتماعی که با رویکردهی فرهنگی قابل حل است به بحران‌های اجتماعی تبدیل شود تصریح کرد: ما باید از اقدامات حداقلی در جهت رفع مشکلات اجتماعی در کشور استفاده کنیم.

صوفی خاطرنشان کرد: تبین و اجرایی کردن رویکردهای فرهنگی از جمله مهم‌ترین راهکارهایی می‌باشد که می‌تواند در جهت حل مشکلات اجتماعی در کشور تاثیرگذار باشد.

وی تاکید کرد: در شرایطی که این روزها مردم با دغدغه‌های اقتصادی بسیاری رو به رو هستند بدون شک ایجاد فضای تنش در جامعه آن هم از نوع اجتماعی نه تنها به بهبود اوضاع و حل مشکلات کمکی نخواهد کرد بلکه سبب می‌شود تا کشور با بحران جدیدی آن هم از نوع اجتماعی و فرهنگی روبرو شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: توصیه ما به دوستان در نهادهای انتظامی و اجتماعی این است که برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی به جای برخوردهای دستوری با رویکردهای فرهنگی وارد عمل شوند چراکه تجربه ثابت کرده اینگونه راهبردها اثربخشی و البته نتیجه بهتری در مقایسه با برخوردهای قهری دارد.