برخورد با ماه، پایان ماموریت مدارگرد چینی
«لونگ‌ جیانگ ۲» مدارگرد چینی ماه پس از اتمام کامل ماموریت خود، در یک فرآیند کنترل شده با سطح پشت ماه برخورد کرد و نابود شد.

به گزارش ایرنا، چاینا دیلی، سازمان هوا فضا چین روز شنبه گزارش کرد این میکرو ماهواره ۴۷ کیلوگرمی ساخت موسسه فناوری هاربین، اولین ماهواره‌ جهان است که توانسته ارتباط مخابراتی بین ماه و زمین را بطور مستقل انجام دهد و کاوش ارزان قیمت عمق فضا را به اثبات برساند.

این کاوشگر همراه با ماهواره «کوی چیائو» در حقیقت نقش واسطه مخابراتی را برای ماه‌نشین «یوتو» داشته و ۴۳۷ روز در مدار ماه چرخید.

لونگ‌جیانگ دارای دو محموله شامل آشکار ساز موج بسیار بلند ساخت آکادمی علوم چین و همچنین آشکارساز اپتیکی ساخت عربستان بود که بر اساس یک همکاری بین‌المللی در راستای طرح کمربند و جاده انجام گرفته بود.

چین در سال های اخیر از کشورهای پیشرو در زمینه کاوش در ماه بوده است و قرار است ایستگاه فضایی سرنشین دار این کشور طبق برنامه تا سال 2022 ساخته شود.