صدور مجوز تجمع 100 هزار نفری برای معترضان در مسکو

شهرداری مسکو از صدور مجوز تجمع ۱۰۰ هزار نفری برای معترضان به رد صلاحیت برخی نامزدهای انتخابات شورای شهر خبر داده است.

به گزارش ایرنا؛ این مجوز در حالی صادر شده است که مسکو در یک ماه گذشته حداقل شاهد چهار تجمع اعتراضی دارای مجوز یا بدون مجوز به رد صلاحیت نامزدهای مستقل (مخالف دولت) در انتخابات شورای شهر بود.

در آخرین تجمع که شنبه گذشته برگزار شد نزدیک به ۲۸ هزار نفر در هوای بارانی به خیابان آمدند و خواستار تایید صلاحیت نامزدهای مستقل (مخالفان دولت) شدند.

خبرگزاری تاس اعلام کرده است که شهرداری مسکو اجازه برگزاری تجمع تا ۱۰۰ هزار نفر برای روز یکشنبه ۲۵ اوت (دوهفته دیگر) بدون راهپیمایی داده است و محل برگزاری تجمع نیز خیابان ساخاروف در مرکز مسکو تعیین شده است.