رفع تصرف 411 هزار متر مربع از اراضی دولتی کرمان

طی چهار ماه نخست امسال ۴۱۱ هزار متر مربع از اراضی دولتی در استان کرمان از متصرفین و زمین خواران باز ستانده شده و به بیت المال بازگشته است.

رئیس یگان حفاظت از اراضی دولتی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: حدود ۳۵۱ هزار متر مربع اراضی توسط یگان حفاظت راه و شهرسازی و حدود ۶۰ هزار متر مربع هم با دستور مقام قضایی رفع تصرف شده است.

سرهنگ علی طالبی زاده افزود: ارزش اراضی دولتی رفع تصرف شده، بیش از ۲۰۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: بیشترین رفع تصرف اراضی دولتی مربوط به شهرستان سیرجان، شامل ۱۵ قطعه زمین به مساحت ۳۲۲ هزار و ۶۲۹ متر مربع و به ارزش ۱۳۷ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال بوده است.

کرمان از استان های پیشتاز در رفع تصرف اراضی دولتی به شمار می رود.