دیدنی‌های امروز؛ از جشن سالگرد استقلال مکزیک تا تمرین یوگای مرزی