100 هزاربومی بی‌شناسنامه در سیستان و بلوچستان (فیلم)
{$sepehr_media_932169_500_400}
در نخستین بخش از گزارش‌های روایی تسنیم از بی شناسنامه های بلوچستان سری زدیم به یکی‌از عمده‌ترین مناطق بی‌شناسنامه‌ها در سیستان و بلوچستان، استانی که روایت‌های رسمی و غیررسمی می‌گوید حداقل ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت بومی آن شناسنامه ندارند.