فیروزکوه برای بار سوم لرزید

طبق گزارش سایت ژئوفیزیک دانشگاه تهران، امروز فیروزکوه در ساعت 16:41 برای بار سوم زلزله 2.9 ریشتری را در عمق 8 کیلومتری تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از فیروزکوه، طبق گزارش سایت ژئوفیزیک دانشگاه تهران، امروز ساعت 16:41 برای بار سوم فیروزکوه زلزله 2.9 ریشتری را در عمق 8 کیلومتری تجربه کرد و موقعیت آن در 20 کیلومتری فیروزکوه, 25 کیلومتری آلاشت و 29 کیلومتری پل سفید مازندران بوده است.

زلزله اول امروز فیروزکوه ساعت 02:33 بامداد به بزرگی 3.8 ریشتر فیروزکوه را لرزاند و عمق این زلزله 10 کیلومتر و موقعیت آن 22 کیلومتری فیروزکوه و 25 کیلومتری آلاشت و 28 کیلومتری پل سفید بوده است.

این حادثه تاکنون خسارت جانی و مالی نداشته است.