انتخابات ریاست جمهوری تونس؛ یکی از کاندیداها در زندان است/ کاندیدای دوم: من هم ستاد نمی‌زنم

مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس در حالی 21 مهر ماه جاری برگزار خواهد شد که یکی از دو کاندیدا در زندان است.

به گزارش عصرایران به نقل از خبرگزاری فرانسه، در واکنش به این وضعیت، کاندیدای دیگر هم گفته است که ستاد تبلیغاتی نخواهد داشت.

"نبیل القروی" یکی از دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تونس که به مرحله دوم رسیده است متهم به پول شویی و فرار مالیاتی است. دادگاه با آزادی موقت وی برای مشارکت در تبلیغات انتخابات موافقت نکرده است. او 10 روز قبل از آغاز تبلیغات مرحله اول انتخابات بازداشت شد.

انتخابات ریاست جمهوری تونس: یکی از کاندیداها در زندان است/ کاندیدای دوم: ستاد ندارم

"قیس سعید" دیگر کاندیدای انتخابات گفته است چون رقیب وی در زندان است او شخصا به دلایل اخلاقی، دست به فعالیت های تبلیغاتی و انتخاباتی نخواهد زد.

قیس سعید استاد حقوق است که خارج از احزاب اصلی، کاندیدای انتخابات شد و توانست در مرحله نخست انتخابات، نفر اول شود.

"نبیل القروی" یکی از دو کاندیدای مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس که در زندان است

انتخابات ریاست جمهوری تونس: یکی از کاندیداها در زندان است/ کاندیدای دوم: ستاد ندارم

 

"قیس سعید" کاندیدای مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری تونس

انتخابات ریاست جمهوری تونس: یکی از کاندیداها در زندان است/ کاندیدای دوم: ستاد ندارم