کاهش 14 درصدی آلودگی هوا در محدوده‌های ترافیکی

کاهش 14 درصدی آلودگی هوا در محدوده‌های ترافیکیاولین گزارش از نتایج زیست‌محیطی طرح کاهش ۱۳۹۸ نشان می دهد که ۱۴ درصد آلودگی هوا در محدوده‌های مرکزی و ۷ درصدی آلودگی هوا در کل شهر کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای تابستان ۹۸ طرح محدوده کنترل آلودگی هوا جایگزین طرح زوج و فرد سابق شد و ضوابط جدیدی برای تردد خودروها در حلقه دوم مرکزی شهر تهران برقرار شد. پس از گزارش‌های ماهانه‌ای که شرکت کنترل ترافیک تهران از تأثیر اجرای این طرح بر ترافیک معابر شهر منتشر کرد، اکنون شرکت کنترل کیفیت هوا هم به سنجش کیفیت هوا در سه ماهه ابتدایی اجرای این طرح پرداخته و با بررسی تغییرات مونوکسید کربن (CO) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) در تابستان ۹۸ نسبت به تابستان سال گذشته، نشان داده که طرح کاهش تا چه حد توانسته است در مهار آلودگی هوای تهران موثر باشد.

با آغاز اجرای طرح کنترل آلودگی هوا به جای «زوج یا فرد» از ابتدای تابستان سال جاری، ورود به محدوده این طرح، نه بر اساس شماره پلاک بلکه بر اساس سهمیه ۲۰ روزه فصلی و اِعمال تخفیف عوارض برای خودروهای کمتر آلاینده (دارای برگه معاینه فنی برتر) انجام شد و با توجه به اهمیت آلودگی هوا در طرح جدید، تغییرات صورت گرفته در کیفیت هوای شهر حائز اهمیت بوده است.  

در گزارشی که شرکت کنترل کیفیت هوا در اختیار رسانه‌ها قرار داده، کیفیت هوا و به‌ویژه آلاینده‌های CO  و PM۲.۵ که مرتبط با خودروها هستند، طی سه ماهه ابتدایی اجرای طرح (فصل تابستان) در داخل و خارج محدوده و هم‌چنین در مقایسه با مدت مشابه سال پیش مقایسه شده است.  

گاز مونو اکسیدکربن یکی از گازهای آلاینده هوا است که بر اساس سیاهه انتشار شهر تهران، ۹۵ درصد از انتشار این آلاینده محصول خودروها و ترافیک است. در بررسی انجام شده مشخص می‌شود که غلظت این آلاینده در تابستان سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال پیش، در ساعات میانی و انتهایی اجرای طرح با کاهش روبه‌رو بوده است. در ایستگاه‌های داخل محدوده طرح نیز همین وضعیت مشاهده می‌شود.

بر اساس این گزارش، غلظت میانگین آلاینده CO در طی ساعات اجرای طرح در ایستگاه‌های داخل طرح طی دوره مورد بررسی در سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. میزان این آلاینده در کل شهر نیز نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۷ در حدود ۷ درصد کاهش داشته است.

آلاینده شاخص دیگری که با ترافیک ارتباط زیادی دارد، ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون است که غلظت این آلاینده نیز طی مدت مورد بررسی و ساعات اجرای طرح در سال ۱۳۹۷ و در ایستگاه‌های داخل محدوده برابر ۱/۲۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده که این میزان در مدت مشابه سال جاری با ۱۴درصد کاهش به ۸۷/۱۹ میکروگرم بر مترمکعب تقلیل یافته است. این در حالی است که میزان غلظت این آلاینده در تابستان سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در کل ایستگاه‌های شهر تهران به ترتیب برابر ۱/۲۷ و ۰۵/۲۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده که با ۷ درصد کاهش روبه‌رو بوده است.