تصویب ۲۰ ماده از لایحه قانون حمایت از مالکیت آثار ادبی و هنری در کمیسیون حقوقی

تصویب ۲۰ ماده از لایحه قانون حمایت از مالکیت آثار ادبی و هنری در کمیسیون حقوقیسخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح بررسی‌های جلسه امروز کمیسیون متبوع خود از تصویب ۲۰ ماده از لایحه قانون حمایت از مالکیت آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن در جلسه امروز کمیسیون خبر داد.

حسن نوروزی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص جلسه امروز کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون حقوقی  و قضایی مجلس ماده ۵۹ تا ۷۹ لایحه قانون حمایت از حقوق مالکیت آثار ادبی و هنری و مرتبط با آن را بررسی و سپس تصویب کردیم.

وی در خصوص این ۲۰ ماده توضیح داد: این ۲۰ ماده درباره شروط و شرایط قرارداد نشر و حقوق مرتبط با این قرارداد، همچنین درباره شروط و شرایط قرارداد تولید اثر دیداری و شنیداری و همچنین حقوق مرتبط با آن مواردی را بیان می‌کند. در این مواد بیان شده که ضمن حمایت از حقوق پدیدآورندگان این آثار از حقوق اجرا کنندگان، تولید کنندگان و پخش کنندگان رادیویی و تلویزیونی حمایت می‌شود.