تصاویر آسیب دیدگی بدنه نفتکش SABITI

به گزارش ایسنا، شرکت ملی نفت کش ایران تصاویر مربوط به آسیب دیدگی بدنه نفتکش SABITI را که بامداد جمعه 19 مهر در دریای سرخ مورد حمله و اصابت دو فروند موشک قرار گرفت، منتشر کرد.

تصاویر آسیب دیدگی بدنه نفتکش SABITIمحل برخورد موشک به بدنه نفتکش سابیتی، خروج نفت از محل آسیب دیدگی مشهود است