دلار 50 تومان کم شد

قیمت دلار در صرافی های بانکی امروز دوشنبه 22 مهر 98 پس از 8 روز ثبات با 50 تومان کاهش به 11 هزار و 350 تومان رسید.

قیمت خرید دلار نیز 11 هزار و 250 تومان است.

قیمت دلار شنبه هفته گذشته 11 هزار و 450 تومان تعیین شد و پس از آن در هفت رو غیرتعطیل متوالی، 11 هزار و 400 تومان بوده است.

دلار 50 تومان کم شد