ریزش 500 هزار نفری اعضای کانال آمد نیوز در 48 ساعت

کانال آمد نیوز پس از اعلام خبر دستگیری روح الله زم در بعداظهر دوشنبه 22 مهر تا امروز 24 مهر بیش از 500 هزار ریزش اعضا (ممبر) را تجربه کرد.

به گزارش عصر ایران، اعضای این کانال در اولین دقایق انتشار خبر در 22 مهر 1.068.693 نفر بود که امروز به 597.749 نفر کاهش یافت.

احتمالا عمده اعضای باقی مانده در این کانال که به کنترل سپاه پاسداران در آمده، افراد خارج از کشور هستند.


تصویر راست کانال آمد نیوز دوشنبه 8 مهر تصویر چپ تصویر کانال امروز  10 مهر
ریزش 500 هزار نفری اعضای کانال آمد نیوز در 48 ساعتریزش 500 هزار نفری اعضای کانال آمد نیوز در 48 ساعت