کمک 50 میلیون تومان به مادران دربند در البرز

دادستان عمومی و انقلاب کرج از اختصاص ۵۰ میلیون تومان جهت کمک به مادران زندانی که در زندان های البرز هستند خبر داد.

به گزارش فارس، حاجی رضا شاکرمی، دادستان عمومی و انقلاب کرج با بیان اینکه هدف از اجرای مجازات، اصلاح بزهکار هست، گفت: هرجا بزهکار اصلاح و تنبیه شود، باید راه حلی برای وی اندیشیده شود تا به جامعه بازگردد. اشتغال زندانیان یکی از راه هایی است که موجب تشویق زندانیان، اصلاح آنان و حل مسائل اجتماعی، خانوادگی و روانی شان می شود.

دادستان عمومی و انقلاب کرج زندانیانی که واجد شرایط هستند را مشمول اشتغال برشمرد و افزود: زندانیانی که حسن خلق و رفتار اصلاح شده دارند، در صورت تأئید رفتار آن ها، طی فرایندی، رأی باز می کنیم به این معنی که خارج از زندان مکان هایی تدارک دیده می شود که در آن ها مشغول کار شوند، حقوق مختصری دریافت کنند و شب ها هم نزد خانواده هایشان باشند.

شاکرمی خواستار تغییر در آئین دادرسی کیفری شد و بیان کرد: مراقبت پس از خروج در بازگشت زندانیان نقش مهمی داشته و با توجه به ظرفیت ها توانایی رصد و کاهش نرخ جرم و بازگشت به جامعه را دارد و دولت باید این ظرفیت ها را فزایش دهد. یکی از خلأهایی که بین ما و زندان وجود دارد این است که ارتباط با مددکاران زندان کم است. اختصاص نیروی مددکار با اجرای احکام و زندان رابطه مستقیم داشته و امری ضروری محسوب می شود.

وی با اشاره به بازدید از ندامتگاه فردیس خاطرنشان کرد: با حضور در برخی بندها با مسائل، مشکلات و درخواست برخی از زندانیان خصوصا اندرزگاه نسوان مورد بررسی قرار گرفت و دستوراتی صادر شد. این دستورات شامل زندانیانی شد که بیمار یا صعب العلاج هستند و همچنین مادران زندانی که به همراه نوزاد و کودکشان تحمل کیفر می کنند که قانون هم برای این دسته از زندانیان راهکارهایی پیش بینی کرده است. برای مشکلات دیگر زندانیان نیز دستوراتی صادر شد.

شاکرمی از اختصاص ۵۰ میلیون تومان جهت کمک به مادران زندانی که در بند هستند خبر داد و اظهار کرد: تعداد ۲۵ نفر زندانی مهریه در استان البرز وجود دارند که طبق بررسی با کمک خیرین و انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه استان تا چند روز آینده زمینه آزادی آن ها فراهم می شود. همچنین مقرر شده به تمام کسانی که شرایط قانونی دارند، ۱۰ روز مرخصی اعطا شود.