اس ام اس های تیکه دار و مفهومی (2)

"خیانت" که دیدی ؛

عاشق ترین آدمِ دنیا هم که باشی ؛

ناگهان ؛

فارغ ترینشان می شوی !

اولش داغ می شوی ،

می سوزی ،

اشک می ریزی ،

بی خواب می شوی ...

بعد از آن جوری سرد و بی تفاوت می شوی که انگار نه انگار روزی تو هم عاشق بوده ای ...

تقصیرِ تو نیست ...

عاشقی ، لیاقت می خواهد !

چیزی که این روزها

کمتر پیدا می شود !

 

____________________________
اس ام اس تنهایی تیکه دار

 

بعضی ها رو باید مثل آشغال دور انداخت ولی انقدر معرفت داریم که اونارو می بوسیم و کنار میذاریم !

 

____________________________
اس ام اس کنایه دار به رفیق

 

لیاقت خیلی مهمه ولی گاهی ما با احساساتمون لیاقتهای دیگران رو نادیده میگیریم و اجازه میدیم خودشونو بیشتر از اونی که هستن حس کنن !

 

____________________________
تیکه به ادم بی لیاقت

 

روزگار عوض شد!

مثل دفترهای قدیمی بودیم

دو به دو؛ باهم

هرکدام را می کندند

آن یکی هم کنده میشد

حالا سیمی مان کردند

که با رفتن دیگری

کـَکِ مان هم نگزد

_______________________________________________________________________________

بیشتر بخوانید: اس ام اس های تیکه دار و مفهومی

_______________________________________________________________________________

____________________________
پیام کنایه دار به رفیق

 

دلم که از کسی بگیرد پاک میکنم

گاه اشتباهش را ، گاه خودش را !

 

____________________________
متن تیکه دار به رفیق

 

زندگی دادگاه نیست تا در آن به دنبال احقاق حق خود باشیم.

زندگی، زندگی است. باید گذشت کرد تا بتوان از آن لذت برد

گذشت، رمز پیروزی در زندگی است

 

____________________________
اس ام اس بی تفاوت بودن

 

عاقبت به این نتیجه میرسیم که حضورِ بعضی‌ انسانها در زندگی ما آنقدر پوچ و بی‌ معنا بوده که جای خالی‌ آنها را فقط همین نبودنشان پر میکند !

____________________________
پیام بی توجهی شوهر


محبت و زمان

دو سرمایه گرانقدر زندگی هستند

هرگز این سرمایه های

عظیم فردی را نثار افراد بی لیاقت

و متظاهری که شما را به بازی میگیرند

تلف نکنید

در غیر این صورت فقط سرخوردگی ندامت

و پشیمانی برایتان می ماند

 

____________________________
پیامک بی توجهی

 

غمگینت خواهند کرد

بسیار هم غمگین

آنوقت حتما مرا به خاطر خواهی آورد!

_______________________________________________________________________________

بیشتر بخوانید: اس ام اس های زیبا و مفهومی

_______________________________________________________________________________

____________________________
تیکه به ادم بی لیاقت

 

تو دروغگو نیستی ، من حواسم پرت است

گفته بودی دوستم داری بی اندازه اما خوب که فکر می کنم تازه می فهمم بی اندازه یعنی چه!

 

____________________________
جملات تیکه دار به رفیق

 

راه بدی را انتخاب کرده بودم برای نگه داشتنت

صداقت ؛ مهربانی ؛ زیاد به “تو” توجه داشتن و خیلی حماقت های دیگر …

این روزها هرچه خائن تر باشی ، دوست داشتنی تری !

 

____________________________
پیام بی تفاوت بودن

 

محبت و زمان دو

سرمایه گرانقدر زندگی هستند

هرگز این سرمایه های

عظیم فردی را نثار افراد

بی لیاقت و متظاهری که

شما و ارزش های شما را به

بازی می گیرند

تلف نکنید در غیر اینصورت

فقط سرخوردگی ندامت و پشیمانی

برایتان می ماند

 

____________________________
اس ام اس بی تفاوتی

 

هر چقدر دم دستی و آنلاین باشی

به مرور از ارزش و احترامت کم میشه

آدما عجیبن...

_______________________________________________________________________________

بیشتر بخوانید: اس ام اس های مفهومی و جدید

_______________________________________________________________________________

____________________________
پیامک بی توجهی

 

میگویند لیاقتت را نداشت

نمیدانند که فقط دوستم نداشت

همین!!!