پیام کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال عراق برای معترضان بغداد

کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال عراق پیامی جالب برای معترضان در بغداد داشت.

به گزارش ایسنا به نقل از السومریه، یونس محمود کایپتان سابق تیم ملی فوتبال عراق پیامی برای معترضان در بغداد داشت.

او نوشت: به برادران آزاده عراقی‌ام. منطقه الخضراء در برابر شما چیزی نیست. خون‌های گرانبها و ارواح پاک شما گرانبهاتر از هر چیزی است. حضور شما در میدان التحریر رمز قدرت شما است. از پل عبور نکنید. ارواح شما گران‌تر از میدان الخضراء است.