آتش زدن بانک شهر و به غارت بردن اموال در اصفهان (فیلم)

خبرگزاری فارس ویدیویی از آتش زدن بانک شهر و به غارت بردن اموال مردم توسط چند اوباش در اصفهان منتشر کرد.

{$sepehr_media_952347_400_300}