اعتراضات بنزینی - 2 (عکس)

  اعتراضات روز شنبه مردم به سهمیه بندی و گران شدن بنزین در شهرستان های کرج، اصفهان، تبریز، قزوین،گرگان،سنندج و یزد در تصاویر دیده می‌شود.

این عکس ها توسط ایرنا منتشر شده است.