بازدید سرزده رییس بانک مرکزی از صرافی های میدان فردوسی (عکس)

رئیس کل بانک مرکزی در روز جاری به طور سرزده از صرافی های میدان فردوسی بازدید کرد.

به گزارش میزان، عبدالناصر همتی در روز جاری برای اطمینان دادن به مردم برای تامین ارز مورد نیاز از صرافی های میدان فردوسی به طور سرزده بازدید کرد.

بازدید سرزده همتی از صرافی ها/اطمینان دادن به تأمین نیازهای ارزی مردم

بازدید سرزده همتی از صرافی ها/اطمینان دادن به تأمین نیازهای ارزی مردم

بازدید سرزده همتی از صرافی ها/اطمینان دادن به تأمین نیازهای ارزی مردم