نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس:
طرح "ممنوعیت پخش اعترافات از صداوسیما" در کمیسیون مجلس

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که طرح ممنوعیت پخش اعترافات از صدا و سیما در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

محمد کاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح ممنوعیت پخش اعترافات از صدا و سیما به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است ولی هنوز کمیسیون وارد بررسی این طرح نشده است.

وی توضیح داد: دستورات زیادی در نوبت رسیدگی کمیسیون حقوقی قرار دارد لذا هنوز نوبت بررسی طرح ممنوعیت پخش اعترافات از صدا و سیما نرسیده است ولی در این دوره مجلس قطعا ما این طرح را تعیین تکلیف خواهیم کرد.