وقت فرزند خود را چگونه پر کنیم؟ چند تا کلاس ثبت نامش کنیم؟

سواد زندگی؛ تربیت فرزندان- با استناد به مطالعات گسترده اي كه توسط دكتر Yuko Munakata استاد روانشناسي و عصب شناسي دانشگاه كلرادو انجام شده است؛ مشاركت بيش از اندازه كودكان به خصوص کوچک ترها در فعاليت هاي منظم آموزشی، مي تواند منجر به تضعيف مهارت هاي خود محوري آنها شود.

  * متن کامل و کاربردی را اینجا بخوانید.

وقت فرزند خود را چگونه پر کنیم؟ چند تا کلاس ثبت نامش کنیم؟