کرسی ایران در تنیس آسیا حفظ شد/ سرپرست فدراسیون غیابی رای آورد

کرسی ایران در تنیس آسیا حفظ شد/ سرپرست فدراسیون غیابی رای آوردسرپرست فدراسیون تنیس در انتخاب کنفدراسیون آسیا رای آورد و عضو هیات رییسه شد.

به گزارش ایسنا، انتخابات کنفدراسیون تنیس آسیا در هند برگزار شد و اعضای جدید این کنفدراسیون مشخص شدند.

احمد نامنی سرپرست فدراسیون برای حضور در هیات رییسه کاندیدا شده بود و با وجود اینکه در محل برگزاری انتخابات حضور نداشت اما توانست رای بیاورد و عضو هیات رییسه شود.

پیش از این مجید شایسته رییس پیشین فدراسیون، عضو هیات رییسه کنفدراسیون تنیس آسیا بود.

کیتسومبات از تایلند هم به عنوان رییس کنفدراسیون تنیس آسیا انتخاب شد.