وزیر نیرو: قبض های آب و برق و گاز مدارس را پرداخت میکنیم
{$sepehr_media_958682_400_300}