واکنش شدید "شیلا خداد" به تلویزیون: دیگر در هیچ سریالی از تلویزیون بازی نخواهم کرد

شیلا خداد در صفحه اینستاگرامش نوشت: 

واکنش شدید شیلا خداد به تلویزیون: دیگر در هیچ سریالی از تلویزیون بازی نخواهم کرد