هوای مشهد همچنان آلوده است

 میانگین کلی شاخص کیفیت هوای صبح امروز دوشنبه در مشهد با افزایش دوباره حجم آلاینده‌ها در وضعیت هشدار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با بیان این مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: هم‌اینک میانگین شاخص کلی کیفیت هوا در مشهد۱۳۰ ای.کیو.آی و نشانگر وضعیت هشدار است.

دیروز نیز کیفیت هوا در اواسط ظهر به وضعیت آلوده رسید.

تورج همتی افزود: کیفیت هوا در مناطق سرافرزان با ۱۴۵،سجاد با ۱۴۳، چمن با ۱۴۲،وحدت با ۱۳۷،خیام شمالی با ۱۳۴، ساختمان با ۱۳۳، شهید کریمی و شهید مفتح هر یک با ۱۳۲،شهر با ۱۳۰، خیام جنوبی با ۱۲۷،سمزقند با ۱۲۳ ای.کیو.آی در شرایط هشدار برای گروه‌های حساس است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوا در ۱۲ ایستگاه دیگر مستقر در کلانشهر مشهد نشانگر وضعیت هوای سالم است.

وی افزود: شایسته است شهروندان مشهد و زائران و مسافران در این کلانشهر با بهره‌گیری از ناوگان حمل و نقل عمومی و استفاده نکردن از خودروهای شخصی نقش موثر خود را در کاهش حجم آلاینده‌های هوا ایفا کنند.

کلانشهر مشهد از ششم آذرماه به مدت ۱۰ روز آلودگی پیاپی هوا را تجربه کرد و تنها شانزدهم آذرماه کیفیت هوا با کاهش چشمگیر آلاینده‌ها به وضعیت پاک رسید .

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی به معنای وضعیت سالم است.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای.کیو.آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای.کیو.آی نیز به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.
همچنین قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی حالت اضطرار و بالاتر از عدد ۳۰۰ نیز حالت بحرانی را نشان می‌دهد.
مردم مشهد طی سال گذشته ۴۵ روز هوای پاک، ۲۷۵ روز هوای سالم و ۴۵ روز هوای ناسالم تنفس کردند.